shade of wine

แม้ว่าไวน์ทุกชนิดจะทำมาจากองุ่นแต่กลับให้สีที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดสีไวน์แต่ละชนิดได้แก่ คาแรคเตอร์ ชนิดพันธุ์ สีเปลือก ขององุ่นที่ใช้ ระยะเวลาที่บ่ม วิธีการบ่ม เช่น การบ่มในถังไม้ หรือถังสแตนเลส

โดยสีของไวน์สามารถบอกบอดี้ของไวน์นั้นๆได้ เช่น สียิ่งเข้ม รสชาติยิ่งเข้ม บ่งบอกว่าไวน์ได้รับการบ่มมาเป็นเวลานาน

shade of wine

shade of wine

shade of wine
ไวน์ขาว คือ ไวน์ที่นำองุ่นมาบ่มแบบปอกเปลือก หรือพันธุ์เปลือกเขียว เช่น chandonnay ไวน์ที่มีสีขาวหรือเหลืองอ่อน มักจะเป็นไวน์ที่มีรสชาติเบา ดื่มง่าย ส่วนไวน์ขาวค่อนไปทางเหลืองเข้ม ก็จะบ่งบอกได้ว่า เป็นไวน์ที่บ่มในถังไม้มาเป็นเวลานาน เป็นต้น 

สปาร์กลิงไวน์ คือ ไวน์ฟองที่มีความพิเศษและความแตกต่างจากการเพิ่มอัดก๊าซเข้าไป เพื่อทำให้เกิดฟอง ไวน์กลุ่มนี้มักเป็นไวน์ที่ใช้เวลาในการบ่มไม่นาน มีสีเหลืออ่อนหรือสีของรวงข้าว สปาร์กลิงไวน์มักจะดื่มง่าย สดชื่น หรืออาจคุ้นชินกันดีในชื่อของ Champagn

 shade of wine

shade of wine

shade of wine

ไวน์ Rose คือ ไวน์ที่บ่มด้วยองุ่นพร้อมเปลือกเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะนำไปบ่มให้เป็นไวน์ต่อไป ไวน์ชนิดนี้มักจะมีความเข้มข้นปานกลาง และดื่มง่าย

 shade of wine

shade of wine

shade of wine

ไวน์แดง คือ ไวน์ที่ใช้องุ่นทั้งเปลือก ทั้งเมล็ด ในการบ่ม ทำให้มีความฝาดจากสารแทนนินในเปลือกองุ่น ยิ่งมีสีเข้มมาก ยิ่งบ่งบอกว่าไวน์ได้รับการบ่มมาเป็นเวลานาน 

สำหรับใครที่สนใจและอยากสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ในโลกของไวน์เราขอแนะนำนี่เลย : Red Wine | White Wine | Rosé Wine | Sparkling Wine