นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ได้ นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่น ซึ่งเราเชื่อมโยง คุณตกลงว่า การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงการอนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

 

เกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย

บริการของ www.winerepublicbkk.com ไม่ได้มีไว้เพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 จะไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลใด ต่อบนหรือผ่านทางบริการของ www.winerepublicbkk.com เราไม่มีเจตนาใด ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และหากเราทราบว่าเราได้เก็บหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะลบข้อมูลนั้นทิ้ง

 

การรวบรวมข้อมูล

เพื่อที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ คุณต้องดำเนินการลงทะเบียน ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและอีเมลของคุณ เมื่อคุณกรอกข้อมูลและลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตกลงยินยอมในการรับอีเมลสื่อสารจากเราได้

เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเลือกใช้คุณลักษณะอื่น บางอย่างของไซต์ เช่น ทำการซื้อ เมื่อคุณเลือกที่จะใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้ เราต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เรียกเก็บเงิน และที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลบัตรเครดิต เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของคุณเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ เราเก็บข้อมูลบางอย่างผ่านเว็บไซต์แบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมทั้งการใช้คุกกี้ผ่านเว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น บราวเซอร์ส่วนใหญ่ สามารถตั้งค่าให้คุกกี้ หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อจะมีการใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุกกี้จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียกดูของคุณ และเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์เรา

 

การใช้ข้อมูลของคุณ 

เราจะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราระบุ และ/หรือให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณอาจจะสนใจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์และคุณลักษณะ รวมถึงการดำเนินการตามใบสั่งของคุณ บริการลูกค้า และสนับสนุนการใช้ของอย่างอื่นในเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังติดตามการซื้อของคุณเพื่อให้มีโปรไฟล์ส่วนตัวของประวัติการซื้อสินค้าของท่าน เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการใหม่หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ หรือส่งข้อเสนอหรือข้อมูลเราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ โดยคุณสมบัติต่าง ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เช่น ส่งอีเมล วิเคราะห์ข้อมูล ผลการค้นหาและเชื่อมโยง และช่วยในการตอบสนองใบสั่งซื้อสินค้าของคุณ และอาจใช้ร่วมกันเป็นนโยบายการส่วนตัว หรือ ข้อมูลอื่น ของเรา ทั้งในบริษัทและหน่วยงาน เราอาจใช้บริการบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและใช้บริการติดตาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ศาล บริหาร คำสั่งรัฐบาล แผนกฎหมาย หรือเมื่อเรา หรือบริษัทนอกเชื่อว่าเป็นความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราและสิทธิของผู้อื่น การป้องกันอันตรายให้แก่บุคคลหรือทรัพย์สิน การต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตและเครดิต เราใช้ข้อมูลส่วนตัวในรวบรวมเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ และธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดการ นอกจากนี้เราหรือร่วมกับบุคคลที่สาม ยังอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่รวมข้อมูลที่ประกอบโดยไม่ระบุตัวข้อมูล

 

การปกป้องข้อมูลของคุณ

เราจะปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ เราปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคและการจัดการให้เหมาะสม ช่วยปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของเรา ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมบูรณ์ ทางเราเชื่อว่า มาตรการที่เราได้ดำเนินลดโอกาสของปัญหาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณ เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใด ทั้งสิ้น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับไซต์ เราจะแจ้งนโยบายแก้ไขที่นี่เพื่อที่คุณจะรู้ได้เสมอ เราจะรวบรวมข้อมูลโดยเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว หากมีคำถามใด เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อ th.support@winerepublicbkk.com