How Sweet is Your Sparkling Wine

รู้จักระดับน้ำตาล เลือกจิบความหวานให้ตรงใจคุณ

ระดับความหวานของไวน์ที่เราเห็นกันนั้น คือ จำนวนน้ำตาลที่คงเหลือในไวน์หลังถูกนำมาบรรจุใส่ขวด เราสามารถสังเกตความหวานได้จากฉลากบนขวดไวน์ ความหวานของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน หากคนที่ไม่ชอบหวานเลยต้องลอง Brut (บรูท) สำหรับบางคนที่ชอบความหวานเพียงเล็กน้อยอาจจะชอบ Sec (เซก) ส่วนคนที่ชอบเติมเต็มชีวิตด้วยความหวานคงหนีไม่พ้น Doux (ดู) หลังจากรู้จักระดับน้ำตาลแล้ว การอ่านค่าระดับความหวานคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

How Sweet is Your Sparkling Wine

How Sweet is Your Sparkling Wine

How Sweet is Your Sparkling Wine

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถเข้ามาดูและเลือกไวน์ตัวที่ใช่สำหรับคุณได้ที่นี่เลย

Red Wine | White Wine | Rosé Wine | Sparkling Wine