The City of Bordeaux

The City of Bordeaux

The City of Bordeaux (เมืองบอร์โด) ชื่อที่คุ้นหูสำหรับคอไวน์ บอร์โด ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นฝรั่งเศส และมากไปด้วยเรื่องราวของแหล่งกำเนิดไวน์ชั้นเยี่ยมที่มือชื่อเสียงระดับโลก

 The City of Bordeaux

หนึ่งในเรื่องราวของเมืองบอร์โด คือ การเป็นแหล่งกำเนิดของการผสมไวน์องุ่นหลากสายพันธุ์เข้าด้วยกัน และนำไปสู่สูตรไวน์ที่ขนานนามกันว่า “Red Bordeaux Blend” มีส่วนผสมขององุ่นหลากหลายพันธุ์ ตั้งแต่ Cabernet SauvignonMerlotCabernet FrancPetit Verdot และ Malbec ที่ถูกบ่มเข้าด้วยกันอย่างดี และเป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงและถูกนำกรรมวิธีการผลิตไปเลียนแบบกันทั่วโลก

The City of Bordeaux

"La Cite Du Vin - Bordeaux new world class wine museum"

The City of Bordeaux

"Bordeaux Vineyard"

The City of Bordeaux

"Merlot Grape"

The City of Bordeaux

"Entre-Deux-Mers - Wine estate"

The City of Bordeaux

"Chateau Cantelaudette - Wine Producers"